Proč je technika v tangu tak důležitá a proč často zase naopak není?

Veronika Toumanova, překlad z angličtiny Igor Sitchuk a Jana Bernerová, původní text je tady


Je technika v tangu důležitá? Domnívám se, že ano. Když si nějakou činnost oblíbíte, její poznávání a následovné vylepšování Vám většinou přináší radost. Technika Vám totiž poskytuje především určitý komfort v tom, co děláte. Dovoluje Vám hýbat se s menším úsilím. Díky technice je tanec bohatší a rozmanitější. Umožňuje Vám také tančit pohodlně s větším počtem tanečníků ve Vašem okolí. Vzorec "lepší technika = lepší zkušenost" je opodstatněný, avšak vzorec "lepší technika = lepší tango" je chybný. Nebo spíše neúplný.

Nejčastější poznámka, kterou slýchám od jednoho tanečníka o jiném tanečníkovi, zní asi následovně: "Víš, vážně s ní/m rád/a tančím. Možná není nejlepší tanečník/tanečnice v sále a možná se k tomu ani neblíží, ale má velice pěkné..." (tady následuje některý aspekt tance, například objetí, muzikálnost, vystupování, energie, vášeň atd).

Jak vidíte, některý z těchto aspektů JE o technice, ale většina nikoli. Mnoho tanečníků zdůrazňuje, že tanec s někým je baví NAVZDORY nedostatku techniky. Co vede lidi k tomu, aby rádi tancovali s někým, kdo je technicky méně zdatný než oni sami, nebo dokonce s někým, kdo skoro žádnou techniku neovládá? Co je nutí držet se tanečníků, které znají, místo toho, aby zkusili něco nového? Nebo proč naopak občas volí neznámého tanečníka/tanečnici?

Nazývám to "lidským faktorem". Pro mne je správný vzorec takový: "lidský faktor + technika = dobrý zážitek z tanga". Ale co je to "lidský faktor" v tangu?

Za prvé je to o vztahu k sobě samotnému. Způsob, jakým vidíte, cítíte a prezentujete sebe. Jestli sami sebe máte rádi nebo ne, jestli se sobě líbíte nebo sebou spíše opovrhujete. Způsob, jakým vnímáte svůj tanec, svojí techniku, vzhled, ženskost, mužnost, držení těla, svojí taneční úroveň atp. Lidský fktor je o tom, jak moc milujete sebe a kolik této lásky vyzařuje skrz vaši přítomnost. Je to o jistotě, se kterou vystupujete. Protože když tančíte, je vidět celou Vaši osobnost. To chce jistou odvahu ukázat se takovým způsobem. Jeden učitel flamenca řekl: "Nemůžete se naučit krásnému pohybu, pokud jste uvnitř přesvědčeni o vlastní škaredosti". Žádný učitel Vás nenaučí dobrému tangu, jestli nemáte rádi vlastní tělo. Pokud zoufalé zápasíte s technikou, možná tím správným úkolem pro Vás bude ne jak se naučit lepšímu "ocho", ale v prvé řadě o tom, jak milovat a velebit sám sebe. Jste opravdu připravení užívat si tance, nebo jen hledáte své chyby? Postarali jste se o dobrou náladu před tím, než jdete na milongu? Přebíráte vnitřní odpovědnost za to, JAK SE CÍTÍTE v každý okamžik?

Druhou důležitou složkou v "lidském faktoru" je vztah k ostatním. Což je přímo spojeno s tím, jaký máte vztah k sobě. Láska vyvolává lásku. Pokud použijeme specifickou tangovou terminologii: Jste schopní komfortně obejmout jiného člověka a zůstat s ním během tance? Jste schopni poslouchat jiné tělo, jinou muzikalitu? Jste citliví k jeho/její i k vlastní rovnováze? Jste schopní odpouštět, když jiná osoba nežije podle Vašich představ? Nevyužíváte jiného člověka jen pro vlastní potěšení? Rozdíl mezi prostě tancováním a tancováním spolu lze porovnat s rozdílem mezi sexem a milováním. Obojí může byt velmi příjemné, ale nejedná se o totéž. Ano, sexuální přitažlivost (a s ním spojené vlečení) vůči ostatním lidem je také součásti mezilidských vztahů, součásti tanga, stejně jako úcta k právu jiných lidi nechtít tancovat s Vámi.

Lidský faktor v tangu je tedy o vztahu k sobě a o vztahu k ostatním. Jeden aspekt jsme však dosud přehlédli. Vztah k samotnému tanci. Tento vztah se uskutečňuje přes hudbu. Tanec není vykonání pohybu určitými částmi těla. Tanec je vyjadřování hudebních představ (energie, nálada, struktura, rytmus, melodie) pomoci celé Vaší bytosti. Někteří lidé mají k tomuto způsobu vyjádření přirozeně blíže, pro takové je studování techniky jen vylepšování této jejích schopnosti. Jiní tuto schopnost v sobě od přírody nemají, nebo ji v sobě neobjevili a leží na bedrech učitele tanga v nich tuto schopnost probudit a naučit je SKUTEČNÉMU tanci, spíše než jen technicky správným pohybům.

Lze si užít tango skoro bez jakékoli techniky? Bezesporu! Začíná tak totiž každý pokročilý tanečník/tanečnice, jinak by u tanga nezůstal/a. Takže potřebujete studovat techniku, abyste si užili tango, ano nebo ne? Asi lze odpovědět takovým způsobem: ještě nikdo netrpěl přebytkem techniky, ale potkáváte tanečníky trpící jejím nedostatkem každý den. Dobrý učitel Vám pomůže vylepšit jak Vaši techniku, tak i lidský faktor. Eric Franklin, tanečník a učitel, napsal: "Nejdůležitější technikou v tanci je láska k tanci".

Vzpomínám na slova svého kamaráda: "Hele, pamatuji si, jak jsme se potkali poprvé před mnoha lety. Ty jsi byla taková milá holka, nováček, okouzlená všemi těmi úžasnými tanečníky na parketě. Byl jsem jeden z nich. Byl jsem skvělý, byl jsem zkušený, tancoval jsem tak dlouho - celé dva roky! Cítil jsem se tak starý, že jsem malém začal zapomínat, proč se mi to vlastně líbí. Pozval jsem tě. Ty jsi byla totální začátečník, nevěděla jsi ani, co je to ocho. Ale tanec s tebou mi najednou přinesl pochopení, které jsem v tangu hledal. V tobě bylo tolik tance. Ty jsi byla tak vášnivá, úplně celá ses odevzdávala tanci... Pamatuji si, že po odchodu z parketu jsem si řekl: už vím, já chci TOHLE."

Zpět